Lars Åström

Regionchef Öst – Forcit Consulting

Några av mina kollegor